Grayscale đang trên đà kiểm soát 5% toàn bộ nguồn cung lưu hành Bitcoin vào cuối năm 2021 với dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la vào tuần trước.

Niềm tin Bitcoin (BTC) của Grayscale đang trên đà đạt 500.000 BTC vào cuối năm 2020.

Tuần trước, Grayscale đã chứng kiến ​​dòng tiền kỷ lục 215 triệu đô la (15.907 BTC), vượt qua tất cả các khoản đầu tư trước đó vào Trust. Công ty hiện nắm giữ 6,7 tỷ đô la (481,711 BTC) tính đến thời điểm viết bài.

Nếu công ty tiếp tục tốc độ tăng trưởng 32.000 BTC của tháng trước, Grayscale sẽ tiếp tục nắm giữ 500.000 BTC (2,7% nguồn cung lưu hành) trong vòng ba tuần. Vào cuối năm sau, nếu tỷ lệ này nhất quán, Grayscale có thể kiểm soát 926.600 BTC – bằng 5% tổng nguồn cung hiện tại của Bitcoin.

Các khoản đầu tư Bitcoin Trust của Grayscale 2020. Nguồn: Grain of Salt
Các khoản đầu tư Bitcoin Trust của Grayscale 2020. Nguồn: Grain of Salt

Quỹ Tín thác, được thành lập vào tháng 9 năm 2013, đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ trong năm nay, với tài sản được quản lý (AUM) tăng từ 1,9 tỷ đô la lên 4,7 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm 2020. Kể từ báo cáo quý 3 của Grayscale, AUM của Bitcoin Trust đã tăng thêm 2 tỷ đô la.

Gần 70% tổng số tiền hàng tuần của Grayscale được đầu tư vào Bitcoin Trust trong ba quý vừa qua. Dòng vốn vào Bitcoin Trust hàng tuần đã tăng từ mức trung bình 12 tháng là 39,5 triệu đô la lên hơn 55 triệu đô la trong quý 3, 84% trong số đó được cho là do các nhà đầu tư tổ chức.

Tuần trước, Grayscale đã công bố Nghiên cứu về nhà đầu tư Bitcoin thứ hai, trong đó công ty phát hiện ra các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến việc đầu tư vào BTC đã tăng từ 36% vào năm 2019 lên 55% vào năm 2020.

Grayscale nắm giữ nhiều Bitcoin hơn bất kỳ công ty niêm yết nào khác (mặc dù một quỹ không thể so sánh trực tiếp với một công ty nắm giữ BTC như một tài sản dự trữ). Tính đến ngày 13 tháng 10, 12 công ty còn lại cộng lại nắm giữ khoảng 150.000 BTC với các khoản nắm giữ đáng chú ý từ Microstrategy (38.250 BTC), Galaxy Digital của Mike Novogratz (16.551 BTC) và Jack Dorsey’s Square (4.709 BTC).