Rafael Shultze-Kraft của Glassnode đã chia sẻ một số số liệu trên chuỗi mà ông tin rằng Bitcoin sẽ thoải mái tính vào ngưỡng giá sáu con số trong tương lai.

CTO của công ty tổng hợp dữ liệu thị trường tiền điện tử Glassnode, Rafael Schultze-Kraft, đã mô tả một loạt các chỉ số thị trường Bitcoin Bitcoin là “cực kỳ tăng giá” và giá dự đoán sẽ tăng hơn 10 lần.

Vào ngày 9 tháng 12, Schulze-Kraft đã tweet một chủ đề cung cấp cơ sở cho dự đoán cực kỳ lạc quan của mình, trình bày sáu “trong số các chỉ báo thị trường trên chuỗi quan trọng nhất hiện đang dao động ở cùng mức chúng đã có vào đầu năm 2017.”

Mỗi dự đoán (hoặc ước tính) của Schulze-Kraft cho thấy Bitcoin tăng thành sáu con số, với tất cả, trừ một con số cho thấy BTC sẽ vượt quá 200.000 đô la.

Đối với mỗi chỉ số, Schultze-Kraft đo lường mức tăng được tạo ra khi chỉ số này chuyển từ vị trí tương tự vào năm 2017 cho đến khi nó đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm đó. Sau đó, anh ta nhân giá hiện tại của Bitcoin với cùng một mức tăng phần trăm.

Schultze-Kraft lưu ý rằng Lợi nhuận / Lỗ ròng chưa thực hiện của Bitcoin, hoặc NUPL – “sự khác biệt giữa lãi và lỗ chưa thực hiện dựa trên thời điểm các đồng tiền di chuyển lần cuối cùng trên chuỗi” – đã tăng trở lại tới 78% ATH năm 2017 của nó.

Giá của Bitcoin đã tăng 1.400% lên mức đỉnh điểm, khi NUPL tăng từ mức tương tự như hiện nay, vào đầu năm 2017. Nếu kịch bản tương tự xảy ra, Kraft ước tính rằng giá Bitcoin có thể đạt 286.000 USD trong chu kỳ này.

Tỷ lệ vốn hóa thị trường của BTC so với tỷ lệ vốn hóa nhiệt – đánh giá phần bù giá của Bitcoin so với chi tiêu của thợ đào – hiện đang ở mức cao nhất chỉ bằng một phần tư năm 2017. Vào năm 2017, giá Bitcoin đã tăng 625% khi chỉ số này tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy giá BTC sẽ tăng gấp 10 có thể đạt 138.000 đô la trong tương lai.

MVRV Z-Score của Bitcoin – tìm cách xác định khi nào Bitcoin “được định giá cao hơn / thấp hơn so với” giá trị hợp lý “của nó – hiện đang ở mức 34% so với mức cao nhất năm 2017, mức tăng này kéo theo mức tăng giá 1.150%. Nếu BTC tăng giá với sức mạnh tương tự như năm 2017, Kraft-Schulze ước tính Bitcoin sẽ trị giá 240.000 đô la mỗi đồng.

Kraft-Shulze nhận định rằng các chỉ số xem xét hành vi của người nuôi trong thời gian dài hơn đề xuất mục tiêu giá thậm chí còn cao hơn.

MVRV của Người nắm giữ dài hạn, là lãi hoặc lỗ trung bình của tất cả BTC hiện đang lưu hành và Người nắm giữ dài hạn SOPR – là lãi và lỗ tổng thể của Bitcoin theo thời điểm mỗi đồng tiền di chuyển lần cuối cùng trên chuỗi – mỗi đồng chỉ ở mức 13 % cao kỷ lục của họ. Với việc giá Bitcoin đã tăng 1,340% và 1,620% cùng với các chỉ số này vào năm 2017, Kraft-Schulze dự đoán tiền điện tử có thể đạt 274.000 đô la hoặc 328.000 đô la trong tương lai.

Rủi ro ngược – được sử dụng để “đánh giá niềm tin của những người nắm giữ dài hạn so với giá [Bitcoin]” – cũng cho thấy mức giá cao sắp tới là 240.000 đô la, với số liệu hiện chỉ ở mức 11% so với mức cao trước đây.