Giá bitcoin đang vật lộn để vượt qua vùng kháng cự 17.000 đô la. BTC phải duy trì trên 16.000 đô la để tránh thua lỗ nhiều hơn trong thời gian tới.

Bitcoin vẫn đang củng cố trên mức hỗ trợ $16.350 và $16.000.
Giá đang giao dịch ngay trên 16.500 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $16.750 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).

Cặp tiền này có thể bắt đầu một làn sóng phục hồi nếu nó vượt qua vùng kháng cự 17.000 đô la.
Giá bitcoin đối mặt với kháng cự

Giá bitcoin đã cố gắng đạt được sức mạnh trên vùng kháng cự 17.000 đô la. Tuy nhiên, BTC đã phải vật lộn để duy trì ổn định trên mức 17.000 đô la.

Giá được giao dịch cao tới 17.098 đô la và gần đây đã bắt đầu giảm chậm. Đã có một động thái dưới mức $16.800 và $16.650. Giá đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái tăng từ mức thấp $15,833 lên mức cao $17,098.

Giá thậm chí còn tăng vọt dưới mức 16.500 đô la. Tuy nhiên, phe bò đã hoạt động gần mức thoái lui Fib 50% của xu hướng tăng từ mức thấp $15,833 lên mức cao $17,098.

Giá bitcoin hiện đang giao dịch ngay trên 16.500 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $16.750. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm giá chính hình thành với mức kháng cự gần $16.750 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC/USD.

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần vùng 17.000 đô la. Một động thái rõ ràng trên ngưỡng kháng cự 17.000 đô la có thể tạo đà cho một làn sóng phục hồi tốt.

Source: BTCUSD on TradingView.com

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần 17.500 đô la, trên mức đó giá có thể tăng lên vùng 18.000 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể đưa giá về vùng kháng cự $18.500.

Sự sụt giảm mới về BTC?

Nếu bitcoin không đạt được tốc độ trên vùng kháng cự 17.000 đô la, nó có thể tiếp tục di chuyển xuống. Hỗ trợ ngay lập tức cho xu hướng giảm là gần mức $16.600 và đường SMA 100 giờ.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần vùng $16.350. Hỗ trợ chính là gần vùng 16.000 đô la. Một động thái rõ ràng dưới mức hỗ trợ 16.000 đô la có thể châm ngòi cho một sự sụt giảm lớn khác trong thời gian tới.

Các chỉ số kỹ thuật:

Chỉ báo hàng giờ – Chỉ báo MACD hiện đang tăng tốc trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – Chỉ số RSI cho BTC/USD hiện ở trên mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $16.350, tiếp theo là $16.000.

Các mức kháng cự chính – $16,750, $17,000 và $17,500.