Ở đây, chúng ta đang xem xét cặp YFIBTC cho Yearn.Finance.

Mới hôm qua, giá đã cố gắng phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA200. Hôm trước, chúng ta nói YFIBTC chinh phục MA200, là đường màu đen trên biểu đồ.

Đây là một tín hiệu tăng giá mạnh. MACD nằm trong vùng tăng giá và RSI siêu mạnh, rất giống với YFIIBTC hiện có sẵn bằng cách truy cập hồ sơ của tôi.

Các mục tiêu là các đường đứt nét màu xanh lục nhạt trên biểu đồ.

Hỗ trợ chính là EMA50 hoặc 0.83791.

Trên mức này, chúng tôi đang lạc quan.

Bên dưới nó, chúng tôi chuyển sang giảm giá.

Chúng tôi đang xem xét các mức cao hơn và mức thấp hơn với YFIBTC dễ dàng tạo ra sự tăng trưởng bổ sung.

Kiên nhẫn là chìa khóa chắc chắn cho hiện tại …